กราฟกำลังการผลิต

Note: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อนุมัติกำลังการผลิตของบริษัทฯ คือ
แผ่นฟิล์ม PET (48,000 ตัน) เม็ดพลาสติก (85,000 ตัน) แผ่นฟิล์มเคลือบโลหะ (29,400 ตัน) และแผ่นฟิล์มเคลือบ (1,090 ล้านตารางเมตร)

Note: แผ่นฟิล์ม PET เม็ดพลาสติก และ แผ่นฟิล์มเคลือบโลหะ กำลังการผลิตเป็นเมตริกตัน ส่วนแผ่นฟิล์มเคลือบ กำลังการผลิตเป็นล้านตารางเมตร