อีโคบลู

เป็นความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้ลงทุนเพื่อการแก้ปัญหาของเสียจากการผลิตแผ่นฟิล์ม PET การดำเนินงานเริ่มในประเทศไทยภายใต้บริษัทย่อยของ
โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย)