จัดตั้งฐานธุรกิจทั่วโลก

เรื่องราวซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อ 31 ปีที่แล้วในเมืองเล็กๆในประเทศอินเดีย วันนี้ Polyplex มีฐานการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าในห้าประเทศ ได้แก่ อินเดีย ไทย ตุรกี สหรัฐฯ และจีน ด้วยยอดขายที่เพิ่มขึ้นสูงในตลาด/ลูกค้าหลักระดับภูมิภาคทั่วโลก การขยายตัวอย่างมีพลวัตรนี้ได้รับแรงผลักดันจากวิสัยทัศน์ในการส่งมอบมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น และชุมชนของเรา

btn