ประวัติการเติบโต
ความเป็นมาของบริษัท

นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในปี 2545 PTL ได้เติบโตจากการเป็นโรงงานสายการผลิตเดียวมาเป็นบริษัทข้ามชาติที่มียอดขายระดับ 300 ล้านดอลลาร์โดยมีโรงงานผลิตในทวีปยุโรปและอเมริกาและมีศูนย์กระจายสินค้าในประเทศจีนและเนเธอร์แลนด์

รูปแบบการขยายงานของบริษัทได้ช่วยให้บริษัทเข้าถึงตลาดในระดับภูมิภาคได้มากยิ่งขึ้นเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มทุนยิ่งขึ้น สายการผลิตแผ่นฟิล์มครบวงจรใหม่ของเราซึ่งกำลังดำเนินการอยู่โดยมีโรงงานเม็ดพลาสติกต้นน้ำและโรงงานเคลือบอลูมิเนียมปลายน้ำ อีกทั้งโรงเคลือบอื่นๆนอกสายการผลิตช่วยให้มั่นใจในเรื่องความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสร้างความได้เปรียบจากการที่เป็นแหล่งรวมศูนย์ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นฟิล์มต่างๆอย่างครบวงจรให้แก่ลูกค้า

แผ่นฟิล์มโพลีเอสเตอร์ หรือ แผ่นฟิล์ม PET

PTL เริ่มต้นธุรกิจด้วยสายการผลิตแผ่นฟิล์ม PET ชนิดบางเพียงสายการผลิตเดียวในปี 2546 จากนั้นได้เพิ่มกำลังการผลิตเท่าตัวในปีเดียวกันนั้นเองโดยได้เพิ่มสายการผลิตแผ่นฟิล์ม PET ชนิดบางอีกสายด้วยขนาดกำลังการผลิตใกล้เคียงกัน ต่อจากนั้นในปี 2547/ 2548 ได้เริ่มเดินเครื่องโรงงานเม็ดพลาสติกแบบ batch process และแบบ continuous process ทำให้บริษัทสามารถผลิตเม็ดพลาสติก PET สำหรับใช้เองครบวงจรได้อย่างเพียงพอ ในการเข้าสู่ตลาดแผ่นฟิล์ม PET ชนิดหนานี้ PTL ได้ก่อตั้งสายการผลิตแผ่นฟิล์มหนาใหม่และโรงงานเม็ดพลาสติกแบบ batch process ในจังหวัดระยอง ประเทศไทยซึ่งอยู่ติดกับโรงงานผลิตเดิมด้วยกำลังการผลิต 28,800 ตันต่อปีสำหรับโรงงานแผ่นฟิล์มและ 28,000 ตันต่อปีสำหรับโรงงานเม็ดพลาสติก

ในปี 2548 PTL ได้ขยายการฐานการผลิตไปสู่ประเทศตุรกีเพื่อเข้าใกล้ตลาดแถบยุโรปและเมดิเตอร์เรเนียนให้มากขึ้นและเพื่อเป็นการทำให้ Polyplex ขึ้นสู่การเป็นบริษัทระดับโลกด้วย ทั้งนี้ ได้ก่อตั้งโรงงานในเขตเสรียุโรปที่คอร์ลู ประเทศตรุกี ผ่าน PE ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

PE เริ่มต้นด้วยสายการผลิตแผ่นฟิล์ม PET ชนิดบางด้วยกำลังการผลิต 29,000 ตันต่อปี และในปี 2549 ได้สร้างโรงงานเม็ดพลาสติกแบบ continuous process เพื่อสนองความต้องการใช้ภายใน อีกทั้งได้สร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าร่วมขนาด 4 เมกะวัตต์สองแห่ง เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านกระแสไฟฟ้าสำหรับโรงงาน ในปี 2551 ได้เริ่มเดินเครื่องสายการผลิตแผ่นฟิล์ม PET ชนิดบางแห่งที่สองซึ่งมีกำลังการผลิต 29,000 ตันต่อปี ทำให้ PE มีกำลังการผลิตแผ่นฟิล์ม PET ชนิดบางทั้งสิ้น 58,000 ตัน

สหรัฐอเมริกามีการบริโภคแผ่นฟิล์ม PET ชนิดบางคิดเป็นร้อยละ 10 ของการบริโภคทั้งหมดของโลก และถือเป็นตลาดที่สำคัญของ Polyplex ตั้งแต่ช่วงทศวรรษปี 2533 เป็นต้นมา ในปี 2549 PTL ได้เข้าซื้อบริษัทจัดจำหน่ายสินค้าในสหรัฐฯและเปลี่ยนชื่อเป็น PA จากการที่ความต้องการในตลาดสหรัฐฯเติบโตขึ้นเรื่อยๆและเกิดการขาดกำลังการผลิตแผ่นฟิล์ม PET ใหม่ PTL จึงได้ตัดสินใจลงทุนสร้างโรงงานขึ้นในสหรัฐฯในปี 2554 โดยจัดตั้ง บริษัท โพลีเพล็กซ์ ยูเอสเอ แอลแอลซี (PUL) ซึ่งสายการผลิตแผ่นฟิล์ม PET ชนิดบาง ได้เริ่มการผลิตเชิงพาณิชย์ในเดือน เมษายน 2556 ที่ดีเคเตอร์ รัฐอลาบามา ส่วนสายการผลิตเม็ดพลาสติก จะเริ่มการผลิตในเดือน กรกฎาคม 2557 ในเดือนกรกฎาคม 2555 PUL ได้เข้าซื้อสินทรัพย์เคลือบอลูมิเนียมบางส่วนซึ่งตั้งอยู่ที่ออสเตล จอร์เจีย และได้ย้ายส่วนใหญ่ของสินทรัพย์นี้ไปที่ เดกาเตอร์ รัฐอลามาบา และบางส่วนไปที่อื่นในกล่มบริษัท

ตามยุทธศาสตร์ที่จะต้องสร้างฐานระยะยาวในตลาดประเทศจีนที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ในปี 2552 PTL ได้จัดตั้ง PTSL เพื่อเป็นบริษัทจัดจำหน่ายสินค้าในประเทศจีน

ในปี 2555 PTL ได้ตั้งสำนักงานตัวแทนขึ้นในประเทศมาเลเซียเพื่อให้บริการลูกค้าในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

PTL กำลังดำเนินการสร้างบริษัทจัดจำหน่ายสินค้าในเนเธอร์แลนด์เพื่อรองรับตลาดยุโรปสำหรับผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มต่างๆ อาทิ แผ่นฟิล์มเคลือบซิลิโคนและฟิล์มเคลือบด้วยความร้อน

แผ่นฟิล์มโพลิโพรพิลีน (Polypropylene (PP) films)

ด้วยความพยายามที่จะสนับสนุนให้ PTL เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นฟิล์มบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ในปี 2553 บริษัทได้ขยายพอร์ตผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมสายการผลิตแผ่นฟิล์ม Cast Polypropylene (CPP) ด้วยกำลังการผลิต 10,000 ตันต่อปีที่โรงงานในจังหวัดระยอง ประเทศไทย

เพื่อเป็นวัตถุดิบสำคัญสำหรับการผลิตแผ่นลอก (Release Liners) และแผ่นฟิล์มผลิตเฉพาะเจาะจง สายการผลิตแผ่นฟิล์ม Blown PP สายแรกเริ่มผลิตเริ่มการผลิตเชิงพาณิชย์ในเดือน ตุลาคม 2556 ด้วยกำลังการผลิต 4,656 ตันต่อปี ที่จังหวัดระยองประเทศไทย ส่วนสายการผลิตแผ่นฟิล์ม Blown PP สายที่สองมีกำลังการผลิต 4,200 ตันต่อปีคาดว่าจะได้เริ่มการผลิตเชิงพาณิชย์ในประเทศไทยในปีบัญชี 2561-2562

ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม

ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น ปรับปรุงบริการ และลดค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกค้าของเรา PTL ได้เพิ่มโรงงานผลิตภัณฑ์ปลายน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายพอร์ตสินค้าให้ครอบคลุมแผ่นฟิล์มเคลือบอลูมิเนียม แผ่นลอกเคลือบซิลิโคน และแผ่นฟิล์มเคลือบอัดขึ้นรูป

PTL และบริษัทย่อยมีกำลังการเคลือบอลูมิเนียมประมาณ 39,700 ตันต่อปี โดยในโรงงานผลิตแต่ละแห่งมีเครื่องเคลือบอลูมิเนียมหลายเครื่อง

เพื่อให้เกิดประโยชน์ที่คล้ายคลึงกันแก่อุตสากรรมสารยึดติดที่ไวต่อแรงกด บริษัทเริ่มเดินเครื่องสายการเคลือบซิลิโคนที่ทันสมัยซึ่งมีกำลังการผลิตต่อปีที่ 500 ล้านตารางเมตรสำหรับการผลิตแผ่นลอกโพลีเอสเตอร์เคลือบซิลิโคน/PP ที่มีความละเอียดซับซ้อนขึ้นที่จังหวัดระยองในปี 2554 ตามด้วยการเพิ่ม 4 สายการผลิตแผ่นฟิล์มเคลือบโลหะที่จังหวัดระยอง 3 สายที่คอร์ลู 3 สายที่Bazpur และบางส่วนของเครื่องเคลือบอลูมิเนียมที่ซื้อมาจากสหรัฐอเมริกาได้ย้ายไปใช้ในกลุ่มบริษัทแล้ว เพื่อที่จะเพิ่มกำลังการผลิตรวมของแผ่นฟิล์มเคลือบโลหะ บริษัทอยู่ระหว่างการการซื้อเครื่องจักรใหม่ทดแทนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งหลังจากติดตั้งเสร็จสิ้น จะทำให้กำลังการผลิตรวมของแผ่นฟิล์มเคลือบโลหะ เป็น 77,400 ตันต่อปี

ในเดือนเมษายน 2551 บริษัทเดินเครื่องสายเคลือบอัดขึ้นรูปซึ่งมีกำลังการผลิตที่ 150 ล้านตารางเมตรต่อปีสำหรับการผลิตแผ่นฟิล์มเคลือบด้วยความร้อนที่จังหวัดระยอง ประเทศไทย สายการผลิตแผ่นฟิล์มเคลือบอัดขึ้นรูปแห่งที่สองที่จังหวัดระยองด้วยกำลังการผลิต 215 ล้านตารางเมตรต่อปี ซึ่งเริ่มการผลิตเชิงพาณิชย์ เมื่อเดือน มิถุนายน 2556

ในเดือนเมษายน 2556 โพลีเพล็กซ์ได้ขยายตลาดในสหภาพยุโรปโดยจัดตั้งบริษัทจัดจำหน่ายในประเทศเนเธอร์แลนด์ที่ชื่อว่า "โพลีเพล็กซ์ ยุโรป บีวี" โดย บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทั้งหมด บริษัทใหม่นี้มีกลยุทธ์เพื่อรองรับความต้องการในธุรกิจเพิ่มเติมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม

ในปีบัญชี 2018-19 บริษัทฯ จะจัดหาเครื่องเคลือบนอกสายการผลิตใหม่ที่ Bazpur โดยมีกำลังการผลิต 1800 ตันต่อปี

OFFLINE COATING

เพื่อเสริมสร้างผลงานของผลิตภัณฑ์ของบริษัท บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินโครงการ Offline Chemical Coating ตั้งแต่ไตรมาส 4 2556-57 ในประเทศตุรกี และ อีกหนึ่งสายการผลิตในอินเดียซึ่งจะเริ่มในไม่ช้านี้

เม็ดพลาสติก PET

ตามกลยุทธ์การสร้างความหลากหลายผลิตภัณฑ์และการเติบโตอย่างมีกำไร PTL ภายใต้ความร่วมมือกับบริษัทแม่กำลังดำเนินการสร้างโรงงานเม็ดพลาสติก PET เกรดสำหรับผลิตขวดโดยมีกำลังการผลิต 210,000 ตันต่อปีที่ประเทศตุรกีในนามบริษัทที่ตั้งขึ้นใหม่คือ โพลีเพล็กซ์ เรซิ่น (Polyplex Resins – PR) เม็ดพลาสติก PET เกรดสำหรับผลิตขวดนี้ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคที่มีการเติบโตรวดเร็ว เช่น ขวดน้ำแร่ น้ำอัดลม เป็นต้น โดยมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการที่ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น เบียร์ ได้เปลี่ยนรูปแบบบรรจุภัณฑ์จากแบบดั้งเดิมมาเป็นขวด PET โดยขวด PET นี้สามารถสร้างมูลค่าที่บรรจุภัณฑ์อื่นยากจะเทียบเคียงได้ อีกทั้งยังมีต้นทุนต่ำและหาบรรจุภัณฑ์อื่นทดแทนได้ยาก

การรีไซเคิล

บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานการรีไซเคิลในประเทศไทยที่มีกำลังการผลิต 3000 ตันต่อปี เพื่อที่จะให้การแก้ปัญหาที่ยั่งยืนสำหรับส่วนเสียของแผ่นฟิล์มตามกระบวนการผลิต

 ในเส้นทางอันน่าตื่นตาตื่นใจ Polyplex ได้เดินทางมาไกล ขับเคลื่อนอย่างรวดเร็วและมีพลวัตรสอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกใหม่ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา