นวัตกรรม

ศูนย์นวัตกรรมของโพลีเพล็กซ์ ได้ใช้ "Lean Innovation Model" ซึ่งเน้นการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนแก่ลูกค้าและสามารถสร้างผลกำไรได้ด้วย โดยมุ่งนำเสนอมากกว่าเพียงผลิตภัณฑ์ใหม่หรือผลิตภัณฑ์มาตรฐาน (substrate) ศูนย์นวัตกรรมนี้นำเสนอผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มผ่านกระบวนการสร้างความผูกพันกับลูกค้า (customer engagement) ที่ได้กำหนดไว้ชัดเจน เพื่อให้เป็นนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า อีกทั้งยังเน้นพัฒนาช่องทางการใช้และทดแทนผลิตภัณฑ์ปัจจุบันด้วยโซลูชั่นส์ทางเลือกต่างๆ

  • ความมุ่งมั่นในนวัตกรรมที่เปิดกว้าง: โพลีเพล็กซ์อาศัยแนวคิดการสร้างสรรค์ร่วม (co-creation) ในการดำเนินโครงการนวัตกรรมที่หลากหลายร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อันได้แก่ ลูกค้า เจ้าของแบรนด์ ผู้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ซัพพลายเออร์ และผู้ผลิตวัสดุยึดติด จากหลักการดังกล่าวบริษัทได้จัดแนวคิดด้านความผูกพันกับลูกค้าเป็นระดับต่างๆคือ V+(value plus), W2 (win-win) และ P1 (power of one)
  • แนวคิดริเริ่มในด้านการเติบโต: โมเดลนวัตกรรมของโพลีเพล็กซ์ครอบคลุมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการใช้ใหม่ๆ และการรับเอาเทคโนโลยีใหม่ๆที่สามารถใช้กับเซ็กเมนต์ตลาดที่มีการเติบโตดีทั้งในปัจจุบันและอนาคต
  • โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการใช้: โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และช่องทางการใช้ที่แตกต่างอย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนาพื้นผิวและคุณสมบัติการใช้งานใหม่ๆของแผ่นฟิล์ม PET และ PP ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก

บริษัทได้นำเสนอโซลูชั่นส์นวัตกรรมแก่พันธมิตรทางธุรกิจด้วย ส่งผลให้บริษัทประสบความสำเร็จในการใช้แนวคิด 3R (reduce, reuse and recycle ซึ่งหมายถึง การลดของเสีย การใช้สิ่งของให้คุ้มค่าโดยการใช้ซ้ำ และการแปรรูปสิ่งของเดิมหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่) ไปพร้อมๆกับการสร้างโซลูชั่นส์ผลิตภัณฑ์มาตรฐานสำหรับบรรจุภัณฑ์ยุคใหม่ได้ บริษัทได้ดำเนินมาตรการหลายๆด้านในการรีไซเคิลของเสีย ประหยัดพลังงาน และใช้เทคโนโลยีที่สะอาดเพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นในการรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทมุ่งผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีความยั่งยืนซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก เป็นต้นว่า แผ่นฟิล์มห่อลูกกวาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แผ่นฟิล์มที่พิมพ์ด้วยระบบดิจิตอลโดยตรงได้ แผ่นฟิล์มใสปลอดคลอรีนที่มีความหนาทึบสูงป้องกันการรั่วซึมหรือการมองทะลุได้ แผ่นฟิล์มเคลือบอัดชั้นสำหรับตลับพิมพ์หมึก UV แผ่นฟิล์มหดรัดรูปแบบสวม และแผ่นฟิล์มสำหรับฉลาก เป็นต้น

นอกจากนี้ โพลีเพล็กซ์ยังสร้างชื่อเสียงด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์พิเศษเฉพาะที่มีช่องทางและรูปแบบการใช้เชิงนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างล่าสุดได้แก่ แผ่นฟิล์มส่วนหลังของแผงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แผ่นฟิล์มชนิดหนาสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แผ่นฟิล์มบรรจุภัณฑ์แบบฉีกง่ายสำหรับอาหารและเครื่องสำอาง แผ่นฟิล์มพับได้สำหรับใช้ทางการแพทย์และอุตสาหกรรม แผ่นฟิล์มยึดติดแน่นที่มีความหนาทึบสูงและป้องกันการรั่วซึมหรือการมองทะลุได้สำหรับพื้นผิวโลหะ แผ่นฟิล์มใสที่มีความหนาทึบและป้องกันการรั่วซึมหรือการมองทะลุได้สำหรับบรรจุอาหาร แผ่นฟิล์ม PET เคลือบเฉพาะและแผ่นฟิล์มพิเศษเฉพาะ


ติดต่อ: innovations@polyplex.com